Klachtenverslagen

Op deze pagina vindt u de klachtenverslagen van alle voorgaande jaren (vanaf 2016).


Klachtenverslagen

Datum verstuurd: 14-05-2017

 

Klachtenprocedure

 

Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan iets mis gaan. De kinderopvang vormt op deze regel geen uitzondering. Dit kan leiden tot ontevredenheid, en uiteindelijk soms in klachten resulteren. Dan is het goed te weten dat Gastouderbureau Venray een klachtenprocedure hanteert en is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Gastouderbureau Venray beschouwt klachten van klanten als een vorm van advies over de kwaliteit van de dienstverlening. Dat betekent dat Gastouderbureau Venray niet alleen kijkt naar het oplossen van de klachten, maar ook om het in de toekomst te voorkomen in samenwerking met de Geschillencommissie.

Bij onvrede kunt u contact zoeken met het gastouderbureau en/of de gastouder. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan het gastouderbureau en/of de gastouder u naar tevredenheid uitleg geven. Dan biedt een gesprek al voldoende uitkomst.

Wilt u uw klacht liever aan een onafhankelijke commissie voorleggen, of hebben de hiervoor genoemde stappen nog geen oplossing geboden, dan heeft u het recht om u tot de Geschillencommissie te wenden. Voor u zijn aan de behandeling van de klacht door de Geschillencommissie geen kosten verbonden.

In het klachtenreglement van de Geschillencommissie is vastgelegd dat u als ouder een klacht kunt indienen als u of uw kind nadeel ondervindt door de werkwijze van de gastouder of het gastouderbureau. De klacht kan daarbij betrekking hebben op het handelen of het nalaten van handelen. Het gaat daarbij altijd om persoonlijk nadeel voor u of uw kind. U kunt zich bij het indienen en behandelen van een klacht door anderen laten vertegenwoordigen.

 

Gastouderbureau Venray is aangesloten bij

 

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

 

Gastouderbureau Venray hanteert het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang.

 

Gastouderbureau Venray brengt de klachtenregeling op de volgende wijze onder de aandacht van de vraagouders:

 

–          Bij het intake gesprek

–          Het informatieboek

–          Via de website

–          Via nieuwsbrieven

 

Klachten overzicht vanaf 2016

 

In het jaar 2016 en de jaren daarop volgend werden er geen klachten ingediend waarbij de Geschillencommissie ingezet moest worden.

De klachtenvrijbrieven zijn in te zien bij het gastouderbureau.

 

Verslag klachtenregeling oudercommissie

 

Indien de communicatie met Gastouderbureau Venray niet correct is, of er onvrede is over het adviesrecht wat de oudercommissie geeft betreffende de adviespunten opgenomen in het reglement van oudercommissie, dan kan de OC zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie.

 

Gastouderbureau Venray is aangesloten bij

 

De geschillencommissie

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

070 31053310

www.degeschillencommissie.nl

 

Gastouderbureau Venray hanteert het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang.

 

Gastouderbureau Venray heeft de klachtenregeling op de volgende wijze onder de aandacht van de oudercommissie gebracht:

 

  • Via de e-mail
  • Besproken in het overleg met de OC
  • Via de website
  • Via het informatieboek

 

Klachten overzicht van 2016-2022

 

In het jaar 2016 en de daarop volgende jaren waren er geen klachten, de klachtenvrijbrieven worden jaarlijks verzonden naar de GGD.

 

Voorheen was GOB Venray aangesloten bij de Klachtencommissie. Vanaf 2016 is dit overgegaan in de geschillencommissie. Meer informatie kunt u hier vinden.